Пошук готових робіт на сайті studentcenter.com.ua

розширений пошук

База готових робіт - Контрольна робота - Біологія

Назва роботи:

«Типи живлення мікроорганізмів »

Якщо у вас виникли питання стосовно цієї роботи, ви можете звернутись до нас за телефонами: (0462) 933-933, (050) 63-83-279 або отримати консультацію оналайн скориставшись
icq 604258321 чи написавши нам на studentacenter@gmail.com.

55 грн. Купити

Зміст роботи

Вступ    3
Процеси конструктивного метаболізму    4
Поживні потреби мікроорганізмів    6
Механізм надходження поживних речовин у мікробну клітину    9
Способи живлення мікроорганізмів    11
Типи живлення мікроорганізмів    12
Енергетичні процеси обміну    17
Висновок    25
Список літератури    26

Список використаної літератури:

4.    Гусев М. В., Минеева А. Микробиология. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992. - 448 с.
5.    Мишустин Е.Н., Емцев В.Т. Микробиология. – М.: Агропромиздат, 1987. – 368 с.
6.    Пирог Т.П. Загальна мікробіологія. – К.: Знання, 2006.
7.    Сейнер Р. и др.. Мир микробов. – Т.1-3. – М.: Мир, 1978.
8.    Сергійчук Н.Г., Позур В.К. Мікробіологія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Київського університету, 2005. – 375 с.
 

...

Фрагмент:

Дихання факультативних анаеробів. Типовим представником фа¬культативних анаеробів є Е. соїі, яка у вуглеводному середовищі спо¬чатку розвивається як анаероб, перетворюючи вуглеводи шляхом бродіння, а потім починає використовувати кисень і росте як аероб, окислюючи продукти бродіння до СО2 і Н2О.
Деякі інші мікроорганізми мають здатність використовувати для окислення не тільки вільний кисень, а й кисень, зв'язаний в окисле¬них сполуках. Наприклад, вони можуть використовувати кисень со¬лей азотної і сірчаної кислот за такою схемою: 2HNO3 + 12H+ → N2 + + 6Н2О+2Н; H2SO4+8H+→ H2S + 4H2O.
Активований бактеріальними дегідрогеназами водень органічних сполук передається таким акцепторам, як нітрати або сульфати, які при цьому стають більш відновними. Властивість мікробів переноси¬ти водень на нітрати або сульфати забезпечує достатньою мірою пов¬не окислення органічного субстрату без використання молекулярно¬го кисню і веде до утворення ними більшої кількості енергії, ніж у процесі бродіння.

Якщо у вас виникли питання стосовно цієї роботи, ви можете звернутись до нас за телефонами: (0462) 933-933, (050) 63-83-279 або отримати консультацію оналайн скориставшись
icq 604258321 чи написавши нам на studentacenter@gmail.com.

55 грн. Купити

Біологія (42)

Банківські операції, облік в банках (5)

БЖД (Безпека життєдіяльності) (40)

Бухгалтерський облік та аудит (3)

Бюджетна система (6)

Господарське право (5)

Готельне господарство, організація туристичної діяльності (2)

Гроші та кредит (5)

Державне регулювання економіки (11)

Екологія (20)

Економіка підприємства, економічні історія, економічна теорія (11)

Економічні ризики (0)

Економічний аналіз (5)

Автомобілі та двигуни (10)

Авторське право та право інтелектуальної власності (6)

Аграрне, екологічне та земельне право (9)

Адвокатура (11)

Адміністративне право (20)

Економетрія та економіко-математичні методи (2)

Етика, естетика (12)

Зовнішньоекономічна діяльність (5)

Інвестиційна діяльність (5)

Інформатика та комп'ютерна техніка (3)

Інформаційні системи (4)

Історія України (5)

Конституційне право (5)

Контролінг (2)

Контроль та ревізія (1)

Конфліктологія (4)

Криінальне право та кримінальний процес (9)

Культурологія (5)

Логіка (0)

Логістика (5)

Міжнародна економіка (5)

Міжнародне право (4)

Мікроекономіка (5)

Макроекономіка (3)

Маркетинг (12)

Медицина, фізична реабілітація (9)

Менеджмент (7)

Митна справа (3)

Муніципальне право (0)

Нотаріат (1)

Організація виробництва (5)

Основи наукових досліджень (5)

Основи підприємництва (5)

Охорона праці (12)

Педагогіка (1)

Планування та прогнозування (5)

Податки, податкова система, податковий менеджмент (1)

Політологія (2)

Правознавство (3)

Право соціального забезпечення (0)

Прокуратура (0)

Психологія (3)

Релігієзнавство (1)

Розміщення продуктивних сил (2)

Системи технологій (0)

Соціальна політика (0)

Соціальна робота (0)

Соціологія (8)

Стандартизація та сертифікація (0)

Статистика, економічна статистика (1)

Страхування, соціальне страхування (4)

Судові та правоохоронні органи (0)

Теорія держави і права (3)

Теорія систем і системний аналіз (0)

Теорія управління (3)

Товарознавство, комерційна діяльність,організац торгівлі, торгівельне устаткування (14)

Транспорт, транспортне право (0)

Трудове право (0)

Фізіологія (2)

Фізична культура (2)

Філософія (3)

Фінанси, фінансовий менеджмент, фінанси підприємства, фінансова діяльність підприємств (13)

Фармація (0)

Хімія (6)

Ціноутворення (1)

Цивільна оборона (6)

Цивільне право, цивільний процес (1)

Юридична психологія, юридична деонтологія (3)

11